Wooden Pallet

Wooden Pallet


พาเลทไม้ของเรามีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับสภาพการใช้งานของเครื่องยก/ ตักทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบเข้าตักสองทาง หรือสี่ทาง

ขาของพาเลทไม้ มีทั้งรูปแบบ ขาตรง ขาเว้า ขาเต๋า

สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยผ่านมาตรฐานการคำนวณการรับน้ำหนักโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา